_
lv
30.04.2013

Paziņojumi par iepirkumu izsludināšanu

SIA “Merpro” izsludina šādus iepirkumus:

Iepirkumi nepieciešami SIA „MERPRO” realizētā pētījuma Nr. 1.16. „Vieglā ekonomiskās klases automobiļa instrumentu paneļu konstrukcijas izstrāde” vajadzībām projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros, par kuru SIA „TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 2011.gada 06.aprīlī noslēgusi līgumu Nr. L-KC-11-0002.

Iepirkumi tiek veikti saskaņā ar 05.02.2008. MK noteikumiem Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Iepirkuma tehniskās specifikācijas var apskatīt un lejupielādēt augstāk redzamajās saitēs vai arī saņemt SIA “Merpro” birojā Ūnijas ielā 12, Rīgā, LV-1084, vai valsts aģentūrā „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” Rīgā, Pērses ielā 2 no 02.05.2013. līdz 23.05.2013. no plkst. 9.00. līdz plkst. 17.00.

Piedāvājumi jāiesniedz SIA “Merpro”  Ūnijas ielā, Rīgā, LV-1084 līdz 23.05.2013. plkst. 17.00.

13.03.2013

Grozījumi SIA “Merpro” izsludinātajos iepirkumos

Veikti grozījumi SIA „Merpro” 19.02.2013. izsludinātajos iepirkumos, precizējot iepirkuma priekšmeta aprakstu:

- Ārpakalpojums materiālu paraugu tehnisko parametru noteikšanai (Tehniskā specifikācija);

- Instrumenti (Tehniskā specifikācija).

Iepirkumi nepieciešami SIA „MERPRO” realizētā pētījuma Nr. 1.16. „Vieglā ekonomiskās klases automobiļa instrumentu paneļu konstrukcijas izstrāde” vajadzībām projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros, par kuru SIA „TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 2011.gada 06.aprīlī noslēgusi līgumu Nr. L-KC-11-0002.

Iepirkumi tiek veikti saskaņā ar 05.02.2008. MK noteikumiem Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Iepirkuma tehniskās specifikācijas var apskatīt un lejupielādēt augstāk redzamajās saitēs vai arī saņemt SIA “Merpro” birojā Ūnijas ielā 12, Rīgā, LV-1084, vai valsts aģentūrā „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” Rīgā, Pērses ielā 2 no 13.03.2013. līdz 20.03.2013. no plkst. 9.00. līdz plkst. 17.00.

Piedāvājumi jāiesniedz SIA “Merpro”  Ūnijas ielā, Rīgā, LV-1084 līdz 20.03.2013. plkst. 17.00.

19.02.2013

Paziņojumi par iepirkumu izsludināšanu

SIA “Merpro” izsludina šādus iepirkumus:

Iepirkumi nepieciešami SIA „MERPRO” realizētā pētījuma Nr. 1.16. „Vieglā ekonomiskās klases automobiļa instrumentu paneļu konstrukcijas izstrāde” vajadzībām projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros, par kuru SIA „TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 2011.gada 06.aprīlī noslēgusi līgumu Nr. L-KC-11-0002.

Iepirkumi tiek veikti saskaņā ar 05.02.2008. MK noteikumiem Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Iepirkuma tehniskās specifikācijas var apskatīt un lejupielādēt augstāk redzamajās saitēs vai arī saņemt SIA “Merpro” birojā Ūnijas ielā 12, Rīgā, LV-1084, vai valsts aģentūrā „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” Rīgā, Pērses ielā 2 no 20.02.2013. līdz 13.03.2013. no plkst. 9.00. līdz plkst. 17.00.

Piedāvājumi jāiesniedz SIA “Merpro”  Ūnijas ielā, Rīgā, LV-1084 līdz 13.03.2013. plkst. 17.00.