_
lv
16.09.2015

SIA „Merpro” izsludina iepirkumu

SIA „Merpro” izsludina šādu iepirkumu Lieljaudas traktora transmisijas parametru indikatora „TPI” prototipa elektroniskā bloka parauga izgatavošana”  (Iepirkuma priekšmeta apraksts)

Iepirkums nepieciešams SIA „Merpro”  pētījuma Nr. 1.15. “Lieljaudas traktora transmisijas parametru indikatora konstrukcijas izstrāde” vajadzībām projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros, par kuru SIA „TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 2011.gada 06.aprīlī tika noslēgusi līgumu Nr. L-KC-11-0002.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Iepirkuma priekšmeta aprakstu var apskatīt un lejupielādēt augstāk redzamajā saitē vai arī saņemt SIA „Merpro” birojā Ūnijas ielā 12, Rīga, LV-1084, vai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā,  Rīgā, Pērses ielā 2 no 16.09.2015. līdz 29.09.2015. no plkst. 9.00. līdz plkst. 17.00.

Piedāvājumi jāiesniedz SIA „Merpro” birojā Ūnijas ielā 12, Rīga, LV-1084, līdz 29.09.2015. plkst. 17.00.

15.09.2015

SIA „Aerodium Technologies” izsludina iepirkumu

SIA „Aerodium Technologies” izsludina šādu iepirkumu: R4 recirkulārā vēja tuneļa vadības programmas izstrāde divām savstarpēji salīdzināmām recirkulāro vēja tuneļu iekārtām”  (Tehniskā specifikācija),

Iepirkums nepieciešams SIA „Aerodium Technologies”  pētījuma Nr. 1.25. “Inovatīvu tehnoloģiju izstrāde vēja tuneļu funkcionālo un kvalitatīvo īpašību uzlabošanai” vajadzībām projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros, par kuru SIA „TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 2011.gada 06.aprīlī tika noslēgusi līgumu Nr. L-KC-11-0002.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Iepirkuma priekšmeta aprakstu var apskatīt un lejupielādēt augstāk redzamajā saitē vai arī saņemt SIA „Aerodium Technologies” birojā A.Čaka ielā 149, Rīga, LV-1012, vai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā,  Rīgā, Pērses ielā 2 no 16.09.2015. līdz 29.09.2015. no plkst. 9.00. līdz plkst. 17.00.

Piedāvājumi jāiesniedz SIA „Aerodium Technologies” birojā A.Čaka ielā 149, Rīga, LV-1012, līdz 29.09.2015. plkst. 17.00.

15.09.2015

SIA „Merpro” izsludina iepirkumu

SIA „Merpro” izsludina šādu iepirkumu Lieljaudas traktora transmisijas parametru indikatora „TPI” prototipa pārbaudes stenda izgatavošanai nepieciešamās tehniskās dokumentācijas (rasējumu komplektu TPI parametru pārbaudes stenda izgatavošanai, stenda tehnisko aprakstu un ekspluatācijas instrukciju) izstrāde”  (Iepirkuma priekšmeta apraksts)

Iepirkums nepieciešams SIA „Merpro”  pētījuma Nr. 1.15. “Lieljaudas traktora transmisijas parametru indikatora konstrukcijas izstrāde” vajadzībām projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros, par kuru SIA „TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 2011.gada 06.aprīlī tika noslēgusi līgumu Nr. L-KC-11-0002.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Iepirkuma priekšmeta aprakstu var apskatīt un lejupielādēt augstāk redzamajā saitē vai arī saņemt SIA „Merpro” birojā Ūnijas ielā 12, Rīga, LV-1084, vai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā,  Rīgā, Pērses ielā 2 no 15.09.2015. līdz 28.09.2015. no plkst. 9.00. līdz plkst. 17.00.

Piedāvājumi jāiesniedz SIA „Merpro” birojā Ūnijas ielā 12, Rīga, LV-1084, līdz 28.09.2015. plkst. 17.00.