_
lv
30.06.2016

TMKC projekta rezultāti

SIA „TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un  „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 2011.gada 06.aprīlī noslēdza līgumu Nr. L-KC-11-0002 par projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide”  realizēšanu. Projekts pilnībā tika pabeigts 2015.gada decembrī. Projekta kopējā vērtiba sastādīja 16 324 285 eiro, kopējais granta apmērs – 8 419 252 eiro, bet faktiskā granta apguve – 7 791 942 eiro. Projekta laikā tika realizēti 33 pētījumi un izveidoti 18 dizainparaugi.

Ar projekta rezultātiem var iepazīties pievienotajā failā (Gala ziņojums).

04.01.2016

TMKC projekta ietvaros pabeigti vairāki pētījumi

2015.gada decembrī  Kompetences centra projekta ietvaros, par kuru SIA „TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un  „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 2011.gada 06.aprīlī ir noslēgusi līgumu Nr. L-KC-11-0002,  vairāki uzņēmumi ir noslēguši savus pētījumus:

SIA „SCM Latvia” realizēja pētījumu 1.1. „Kompozītmateriālu spēka būvkonstrukcijas un konstrukciju nesagraujošās kontroles metodoloģijas ar akustiskās emisijas metodi izstrāde”.

VAS CSDD sadarbībā ar SIA „MMX Energy”realizēja pētījumu 1.2. „Pētījums par tālas darbības RFID izmantošanu elektroauto automātiskai identifikācijai un šādas sistēmas eksperimentālā modeļa izstrāde”. lasīt tālāk »

01.07.2015

TMKC projekta ietvaros pabeigti vairāki pētījumi

2015.gada jūnijā  Kompetences centra projekta ietvaros, par kuru SIA „TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un  „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 2011.gada 06.aprīlī ir noslēgusi līgumu Nr. L-KC-11-0002,  vairāki uzņēmumi ir noslēguši savus pētījumus:

SIA „Baltic Scientific Instruments” realizēja divus pētījumus 1.7. „Gamma analīzes portatīvu precīzijas radionuklīdu identifikatoru izstrāde” un 1.8.  „Unificēta spektrometriskā moduļa izstrāde portālaradiācijas monitoriem”.

SIA „HYGEN” realizēja pētījumu 1.9. „Gāzveida degvielas uzpildes iekārtas sistēmas optimizēšana un tās komponentu izstrāde transporta līdzekļu uzpildīšanai privātmājas apstākļos “.

SIA „ASTORE” realizēja pētījumu 1.10. „Ar saldētavu aprīkota automātiskā veikala prototipa izstrāde”.

SIA „Unimars Baltic Supply” realizēja pētījumu 1.14. „Universāla peldlīdzekļa izpēte un projektēšana”.

SIA „E Daugava” realizēja pētījumu 1.18. „Nepārtrauktas darbības pirolīzes iekārtas izstrāde autotransporta riepu utilizācijai”.

SIA „D unD centrs”, SIA „Vibroakustikas laboratorija”, SIA „Siltums un enerģētika” un SIA „Transporta mašīnbūves kompetences centrs” realizēja nozares pētījumu 1.26. „Transporta un enerģētikas iekārtu ritgultņu vibrācijas monitoringa perspektīvas tehnoloģijas un monitoringa iekārtas izstrāde”.

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” realizēja četrus pētījumus 1.27. „Asinhronās vilces piedziņas elektrodzinēju sistēmas ar jaudu līdz 400 kW projektēšana un testēšana”, 1.28. „Asinhronās vilces piedziņas elektrodzinēju sistēmas ar jaudu līdz 400 kW eksperimentālā izstrāde”, 1.29. „Asinhronās vilces piedziņas elektrodzinēju sistēmas ar jaudu līdz 180 kW projektēšana”, 1.30. „Asinhronās vilces piedziņas elektrodzinēju sistēmas ar jaudu līdz 180 kW eksperimentālā izstrāde”.

SIA „D unD centrs” un SIA „Vibroakustikas laboratorija” realizēja pētījumu 1.32. „Transporta un enerģētikas mašīnu rotējošu lāpstiņu adaptīvās monitoringa tehnoloģijas izstrāde”.