_
lv
18.01.2013

Transporta mašīnbūves kompetences centrā tiek uzsākti pirmie pētījumi

2013.gada janvārī Kompetences centra ietvaros savu pirmo pētījumu ir uzsācis SIA „Merpro”, kas realizēs pētījumu „Vieglā ekonomiskās klases automobiļa instrumentu paneļa konstrukcijas izstrāde”.

     Pētījuma mērķis ir izstrādāt jaunu produktu – uzlabotas konstrukcijas vieglā ekonomiskās klases automobiļa instrumentu paneļa prototipu.

18.01.2013

Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide

Transporta nozare ietver dzelzceļa, autosatiksmes, jūrniecības un aviācijas apakšnozares. Latvijas tranzīta nozare ir globālās ekonomikas sastāvdaļa, kas veiksmīgi konkurē pasaules tirgū pat pasaules ekonomiskās krīzes un ģeopolitisko izmaiņu apstākļos. Latvijas transporta infrastruktūra galvenokārt sniedz tranzīta pakalpojumus Austrumu – Rietumu virzienā. Latvija ir kā vidutājs starp divām transporta sistēmām – rietumu un austrumu dzelzceļa tīklu (atšķirīgais sliežu platums). lasīt tālāk »

18.01.2013

Kompetences centra vīzija, stratēģija, ilgtermiņa un vidēja termiņa mērķi.

Kompetences centra stratēģija ir dot nozīmīgu atdevi Latvijas tautsaimniecībai, atrisinot globālas transporta nozares problēmas un palielinot transporta mašīnbūves ražošanas un eksporta apjomus, kā arī šīs nozares īpatsvaru kopējā tautsaimniecības struktūrā.

lasīt tālāk »