_
lv
08.05.2015

VAS “CSDD”, SIA “MMX Energy”, SIA “APPLIED ELECTRONICS LABS” uzsāk pētījuma realizēšanu

VAS  ”CSDD”, SIA “MMX Energy”, SIA “APPLIED ELECTRONICS LABS”  2015.gada aprīlī  uzsāka pētījuma  1.2. “Pētījums par tālas darbības RFID izmantošanu elektroauto automātiskai identifikācijai un šādas sistēmas eksperimentālā modeļa izstrāde“ realizēšanu projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros, par kuru SIA „TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un  „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 2011.gada 06.aprīlī ir noslēgusi līgumu Nr. L-KC-11-0002.

Pētījuma mērķis ir iegūt jaunas zināšanas par iespējām automātiski identificēt elektroauto to uzlādes veikšanai, izmantojot numuru zīmēs iestrādātas tālas darbības radiofrekvences identifikatorus (RFID), kā arī RFID elektroauto automātiskas identifikācijas sistēmas eksperimentāla modeļa izstrāde.

08.05.2015

SIA “SCM Latvia” uzsāk pētījuma realizēšanu

SIA  ”SCM Latvia”   2015.gada aprīlī  uzsāk pētījuma  1.1. “Kompozītmateriālu spēka būvkonstrukcijas un konstrukciju nesagraujošās kontroles metodoloģijas ar akustiskās emisijas metodi izstrāde“ realizēšanu projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros, par kuru SIA „TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un  „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 2011.gada 06.aprīlī ir noslēgusi līgumu Nr. L-KC-11-0002.

Pētījuma mērķis ir izveidot kompozītmateriāla spēka būvkonstrukciju un konstrukciju nesagraujošās kontroles metodoloģiju ar akustiskās emisijas metodi (AE), lai konstrukciju kontrolētu ekspluatācijas laikā. Primārais aspekts ir ēku drošība, kas tiks nodrošināta, izmantojot AE kontroles metodi ēkas ekspluatācijas laikā. Pētījuma rezultātā izstrādātais pakalpojums sekmēs ēku drošību pārbaudi ar akustiskās emisijas testēšanu. Tādējādi tiktu ieviests inovatīvs risinājums, kurš sekmētu drošu būvkonstrukciju izmantošanu.

08.05.2015

SIA “UAVFactory” uzsāk pētījuma realizēšanu

SIA  ”UAVFactory”   2015.gada aprīlī  uzsāk pētījuma  1.33. Bezpilota lidaparāta sistēmu izveide un pilnveidošana“ realizēšanu projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros, par kuru SIA „TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un  „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 2011.gada 06.aprīlī ir noslēgusi līgumu Nr. L-KC-11-0002.

Pētījuma mērķis ir izstrādāt bezpilota lidaparātu sistēmas – elektronikas risinājumu žiroskopiski stabilizētai kamerai, kā arī pilnveidot iepriekšējos pētījumos izstrādātās sistēmas, veicot katras sistēmas testēšanu, problēmu konstatēšanu un metodoloģijas izstrādi to pilnveidošanai.