_
lv
20.04.2015

SIA “MERPRO” uzsāk pētījuma realizēšanu

SIA  ”MERPRO”   2015.gada februārī  uzsāk pētījuma  1.15. “Lieljaudas traktora transmisijas parametru indikatora konstrukcijas izstrāde” realizēšanu projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros, par kuru SIA „TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un  „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 2011.gada 06.aprīlī ir noslēgusi līgumu Nr. L-KC-11-0002.

Pētījuma mērķis ir eksperimentāli izstrādāt jaunu produktu – oriģinālas konstrukcijas transmisijas parametru indikatora prototipu (turpmāk tekstā-TPI) piemērotu ekspluatācijai mūsdienīgā lieljaudas traktorā.

TPI paredzēts demonstrēt traktoru, iekrāvēju un citas pašgājējas tehnikas ražotājiem, nolūkā tos ieinteresēt TPI izmantošanā, kā arī līdzīgu elektronisku izstrādājumu ražotājiem, lai ieinteresētu tos TPI vai tā modifikāciju sērijveida ražošanā.

20.04.2015

SIA “Multipla Energy” uzsāk pētījuma realizēšanu

SIA  ”Multipla Energy”   2015.gada februārī  uzsāk pētījuma  1.3. “Pētījums par mazas – vidējas jaudas vertikālas ass vēja turbīnas universāla risinājuma izveidi pilsētvidei un individuālajām mājsaimniecībām” realizēšanu projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros, par kuru SIA „TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un  „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 2011.gada 06.aprīlī ir noslēgusi līgumu Nr. L-KC-11-0002.

Pētījuma mērķis ir veikt plānveida rūpniecisko pētījumu par vertikālas ass vēja turbīnu (ar jaudu līdz 5kW) izveidi un pielietojumu pilsētvides apstākļos, kur pastāv reāli ierobežojumi klasisko horizontālo asu vēja turbīnu izvietošanai.

01.04.2015

TMKC projekta ietvaros pabeigti divi pētījumi

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”  2015.gada martā noslēdza pētījumu 1.31. “Gaisa kondicionēšanas sistēmas projektēšana un prototipa izstrāde” realizēšanu projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros, par kuru SIA „TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un  „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 2011.gada 06.aprīlī ir noslēgusi līgumu Nr. L-KC-11-0002. Pētījuma rezultātā ir sasniegti iepriekš izvirzītie mērķi.

SIA ”UNIMAS NAVIGATION” 2015.gada martā noslēdza pētījumu 1.13. ”Boju ražošanas iekārtas un jūras navigācijas līdzekļu apkalpošanas kuģu izpēte un projektēšana” projekta ”Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros, par kuru SIA ”Transporta mašīnbūves kompetences centrs” un  ”Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 2011.gada 6.aprīlī ir noslēgusi līgumu Nr.L-KC-11-0002. Pētījuma rezultātā ir sasniegti iepriekš izvirzītie mērķi.