_
lv
24.07.2014

SIA „E Daugava” uzsāk pētījuma realizēšanu

SIA  ”E Daugava”   2014.gada jūlijā  uzsāk pētījuma 1.18. “Nepārtrauktas darbības pirolīzes iekārtas izstrāde autotransporta riepu utilizācijai” projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros, par kuru SIA „TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 2011.gada 06.aprīlī ir noslēgusi līgumu Nr. L-KC-11-0002.

Pētījuma mērķis ir izpētīt iespēju pirolīzes procesā ar nepārtrauktās plūsmas metodi pārstrādāt nolietotās autotransporta riepas, ražojot pirolīzes gāzi, kuru tālāk iespējams izmantot elektroenerģijas un siltuma ražošanai, kā arī izstrādāt prototipu nolietoto autoriepu pārstrādes iekārtai utilizācijai ar pirolīzi un ražību 0,5 tonnas stundā.

24.07.2014

AS „Rikon” uzsāk pētījuma realizēšanu

AS “Rikon”   2014.gada jūlijā  uzsāk pētījuma 1.6. “Kravas platformas pamatnes ar autrigeru sistēmas ekektrohidraulisko pievadu izstrāde universālam transportēšanas kompleksam” projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros, par kuru SIA „TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 2011.gada 06.aprīlī ir noslēgusi līgumu Nr. L-KC-11-0002.

Pētījuma mērķis ir izstrādāt kravas platformas pamatni ar autrigeru sistēmas elektrohidraulisko pievadu universālam transportēšanas kompleksam. Komplekss ietver kravas platformas pamatni ar autrigeru sistēmas elektrohidraulisko pievadu un autonomu pašpiedziņas platformu ar kravnesību līdz 280 tonnām, kas kopā nodrošina mobīlā celtņa, hidrauliskā balansu celtņa pārvietošanu un/vai nestandarta gabarīta smagu kravu pārvietošanu.

24.07.2014

AS „Rikon” uzsāk pētījuma realizēšanu

AS “Rikon”   2014.gada jūlijā  uzsāk pētījuma 1.5. “Autonomas pašgājēju platformas ar dīzeļa-elektrohidraulisko bloku izstrāde universālam transportēšanas kompleksam” projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros, par kuru SIA „TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 2011.gada 06.aprīlī ir noslēgusi līgumu Nr. L-KC-11-0002.

Projekta mērķis  ir izstrādāt autonomu pašgājēju platformu ar dīzeļa – elektrohidraulisko bloku universālam transportēšanas kompleksam. Komplekss ietver kravas platformas pamatni ar autrigeru sistēmas elektrohidraulisko pievadu un autonomu pašpiedziņas platformu ar kravnesību līdz 280 tonnām, kas kopā nodrošina mobīlā celtņa, hidrauliskā balansu celtņa pārvietošanu un/vai nestandarta gabarīta smagu kravu pārvietošanu.