_
lv

SIA “DiGas” izsludina iepirkumus

SIA “DiGas” izsludina šādus iepirkumus:

1. “Dīzeļdegvielas Padeves Ierobežojošās Sistēmas (DPIS) funkciju realizējošā aktuatoru izstrāde” (Tehniskā specifikācija) 2. “Duālās degvielas sistēmas nepieciešamo papildus komponentu izstrāde un Duālās degvielas uzstādīšana uz transportlīdzekļa (TL), nodrošinot konkrētas prasības duālās degvielas sistēmai pasūtītāja dīzeļdegvielas padeves ierobežojošās sistēmas uzstādīšanai, integrācijai duālajā degvielas sistēmā un testēšanai” (Tehniskā specifikācija).

Iepirkums nepieciešams SIA “DiGas” realizētā pētījuma Nr. 1.21. „Duālās degvielas sistēmas optimizācija, uzlabošana un standartizācija priekš universālas, vienkāršotas un ekonomiski efektīvas smagās tehnikas dīzeļdegvielas dzinēju adaptācijas un pielāgošanas duālajam degvielas režīmam (metāla un dīzeļdegvielas paralēlā padeve)”   vajadzībām projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros, par kuru SIA „TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un  Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra  2011.gada 06.aprīlī noslēgusi līgumu Nr. L-KC-11-0002.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Iepirkuma tehnisko specifikāciju var apskatīt un lejupielādēt augstāk redzamajā saitē vai arī saņemt SIA “DiGAs”  birojā Talsu šoseja 31 k-17-34, Jūrmalā, LV-2016, vai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā,  Rīgā, Pērses ielā 2 no 20.10.2015. līdz 02.11.2015. no plkst. 9.00. līdz plkst. 17.00.

Piedāvājumi jāiesniedz SIA “DiGas”  birojā Talsu šoseja 31 k-17-34, Jūrmalā, LV-2016 līdz 02.11.2015. plkst. 17.00.

« Atpakaļ