_
lv

SIA “SCM Latvia” uzsāk pētījuma realizēšanu

SIA  ”SCM Latvia”   2015.gada aprīlī  uzsāk pētījuma  1.1. “Kompozītmateriālu spēka būvkonstrukcijas un konstrukciju nesagraujošās kontroles metodoloģijas ar akustiskās emisijas metodi izstrāde“ realizēšanu projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros, par kuru SIA „TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un  „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 2011.gada 06.aprīlī ir noslēgusi līgumu Nr. L-KC-11-0002.

Pētījuma mērķis ir izveidot kompozītmateriāla spēka būvkonstrukciju un konstrukciju nesagraujošās kontroles metodoloģiju ar akustiskās emisijas metodi (AE), lai konstrukciju kontrolētu ekspluatācijas laikā. Primārais aspekts ir ēku drošība, kas tiks nodrošināta, izmantojot AE kontroles metodi ēkas ekspluatācijas laikā. Pētījuma rezultātā izstrādātais pakalpojums sekmēs ēku drošību pārbaudi ar akustiskās emisijas testēšanu. Tādējādi tiktu ieviests inovatīvs risinājums, kurš sekmētu drošu būvkonstrukciju izmantošanu.

« Atpakaļ