_
lv

TMKC projekta ietvaros pabeigti vairāki pētījumi

2015.gada decembrī  Kompetences centra projekta ietvaros, par kuru SIA „TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un  „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 2011.gada 06.aprīlī ir noslēgusi līgumu Nr. L-KC-11-0002,  vairāki uzņēmumi ir noslēguši savus pētījumus:

SIA „SCM Latvia” realizēja pētījumu 1.1. „Kompozītmateriālu spēka būvkonstrukcijas un konstrukciju nesagraujošās kontroles metodoloģijas ar akustiskās emisijas metodi izstrāde”.

VAS CSDD sadarbībā ar SIA „MMX Energy”realizēja pētījumu 1.2. „Pētījums par tālas darbības RFID izmantošanu elektroauto automātiskai identifikācijai un šādas sistēmas eksperimentālā modeļa izstrāde”.

SIA „Multipla Energy” realizēja pētījumu 1.3. „Pētījums par mazas-vidējas jaudas vertikālas ass vēja turbīnas universāla risinājuma izveidi pilsētvidei un individuālajām mājsaimniecībām”.

SIA „GasMiner” realizēja pētījumu 1.4. „Vienota kompleksa ietvaros integrētā hidrauliskā vienas pakāpes lielgabarīta kompresora, uzkrājošās sistēmas un unikāli efektīva hidrauliskā kompresora pastiprinātāja tehnoloģijas izpēte un izstrāde”.

AS „Rikon” realizēja divus pētījumus 1.5. „Autonomas pašgājēju platformas ar dīzeļa – elektrohidraulisko bloku izstrāde universiālam transportēšanas kompleksam” un 1.6.„Kravas platformas pamatnes ar autrigeru sistēmas elektrohidraulisko pievadu izstrāde universiālam transportēšanas kompleksam”.

SIA „Airdog” realizēja pētījumu 1.11. „Palielināta rādiusa attālinātas vadības bezpilota vertikālās pacelšanās un nolaišanās platformas izstrāde”.

SIA „UAVFactory” realizēja divus pētījumus 1.12. „Bezpilota lidaparāta projektēšana un prototipa izgatavošana” un 1.33. „Bezpilota lidaparāta sistēmu izveide un pilnveidošana”

SIA „MERPRO” realizēja pētījumu 1.15. „Universāla peldlīdzekļa prototipēšana”.

SIA „DiGas” realizēja pētījumu 1.21. „Duālās degvielas sistēmas optimizācija, uzlabošana un standartizācija universālai, vienkāršotai un ekonomiski efektīvai dīzeļdzinēja ar elektroniski kontrolējamo degvielas padeves sistēmu adaptācijai un pielāgošanai duālajam degvielas režīmam (metāla un dīzeļdegvielas paralēlā padeve)”.

SIA „D unD centrs” realizēja pētījumu 1.22. „Gāzes un šķidruma cauruļvadu vibrācijas monitoringa perspektīvas tehnoloģijas izstrāde”.

SIA „TransfoElectric” sadarbībā ar SIA „RS Factor” realizēja pētījumu 1.23. „Kustībā esoša elektroauto bezvadu uzlādes sistēmas izpēte un eksperimentālā modeļa izstrāde”.

SIA „LEAX Baltix” un SIA „LEAX Rēzekne” realizēja pētījumu 1.24. „Optimālu metālasptrādes ražošanas rūdīšanas un lieto detaļu slīpēšanas tehnoloģiju izstrāde jaunu sarežģītu mehānisko transportlīdzekļu piederumu ražošanai”.

SIA „Aerodium Technologies” realizēja pētījumu 1.25. „Inovatīvu tehnoloģiju izstrāde vēja tuneļu funkcionālo un kvalitatīvo īpašību uzlabošanai”.

« Atpakaļ